ارزش های بیمارستان آسیا

ارزش های بیمارستان آسیا

همدلی و مشارکت

اهمیت به کار گروهی بر پایه همدلی و احترام متقابل ادامه مطلب...

احترام به حقوق بیماران

براساس بیمار محوری و رعایت منشور حقوق بیمار ادامه مطلب...

نوآوری و نوآموزی

ارائه خدمات بر اساس بهترین دانش روز دنیا وخلاقیت و نوآوری ادامه مطلب...

حفظ محیط زیست

عدم آلودگی جهان هستی بر اساس آموزه های دینی ادامه مطلب...

نظم و انضباط

رعایت نظم و انضباط در اجرای برنامه های آموزشی ،درمانی و اداری ادامه مطلب...

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)