IPD

IPD

IPD

International patient department یا به طور اختصار ipd به قسمتی از بیمارستان اطلاق می گردد که برای خدمت رسانی به بیماران غیر ایرانی و توریست های درمانی از زمان ورود به کشور عزیزمان ، شروع فرایند های درمانی ، پیگیری درمان تا زمان ترخیص ، برنامه ریزی مراجعه آینده در صورت نیاز به پیگیری سیر درمان پس از ترخیص، اسکان بیمار و همراهان بیمار و خدماتی اینچنین در بیمارستان آسیا دایر شده است.

تصاویر IPD

فرم پذیرش

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)