بیماران بین الملل

بیماران بین الملل

بیماران بین الملل

International patient department یا به طور اختصار ipd به قسمتی از بیمارستان اطلاق می گردد که برای خدمت رسانی به بیماران غیر ایرانی و توریست های درمانی از زمان ورود به کشور عزیزمان ، شروع فرایند های درمانی ، پیگیری درمان تا زمان ترخیص ، برنامه ریزی مراجعه آینده در صورت نیاز به پیگیری سیر درمان پس از ترخیص، اسکان بیمار و همراهان بیمار و خدماتی اینچنین در بیمارستان آسیا دایر شده است.

International patient department یا به طور اختصار ipd به قسمتی از بیمارستان اطلاق می گردد که برای خدمت رسانی به بیماران غیر ایرانی و توریست های درمانی از زمان ورود به کشور عزیزمان ، شروع فرایند های درمانی ، پیگیری درمان تا زمان ترخیص ، برنامه ریزی مراجعه آینده در صورت نیاز به پیگیری سیر درمان پس از ترخیص، اسکان بیمار و همراهان بیمار و خدماتی اینچنین در بیمارستان آسیا دایر شده است. شما میتوانید با تماس با بخش ipd یا ارسال ایمیل برای دریافت نوبت ویزیت ، مشاوره و دریافت اطلاعات تکمیلی استفاده کنید .

کارشناس آی پی دی : 09057688051

برای مشاهده تعرفه ها اینجا کلیک کنید.

بیماران بین الملل

فرم پذیرش

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)