مقررات مالی بیمارستان

مقررات مالی بیمارستان آسیا

لطفا موارد زير را هنگام انجام عمليات مالی درمان در نظر قرار دهيد:

1-در صورت عدم ترخيص بيمار تا قبل از ساعت 16 هزينه يک شب اقامت اخذ ميگردد.

2-در يافت هر نوع چک های شخصی از جمله سيبا،جهت پذيرش و تر خيص بيمار توسط بيمارستان ميسر نمي باشد.

3- تحويل چک های مسافرتي و رمز دار تنها توسط صندوق بيمارستان از بیمار دريافت مي گردد.

4-هنگام در يافت چک مسافرتي و رمز دار ،همرا داشتن کارت شناسايي معتبر(گواهينامه،شناسنامه و يا پاسپورت)الزامي ميباشد در غير اين صورت پذيرفتن چک های فوق امکان پذير نمي باشد.

5- تر خيص بيماران بستری شده در ايام هفته از ساعت8 الي 18 ميباشد،روز های جمعه و ايام تعطيل از ساعت 9 الي 14 ميباشد.

6-تمامی وجه در يافتي از بيماران تنها از طريق صندوق های بيمارستان در قبال در يافت قبض رسيد انجام ميپذيرد و در غیر اين صورت وجوه پر داختی خارج از چار چوب قطد شده قابل محا سبه تسويه برای بيماران نخواهد بود و انجام مورد فوق خلاف مقررات مالی بيمارستان ميباشد.

7-تمام وجوه پرداختی بيمار ،ميبايست قبل از ترخيص بيمار جهت ثبت اطلاعات تسويه مالی بيماران محترم به واحد تر خيص تحويل داده تا در هنگام تسويه حساب محاسبه گردد،در غطر اين صورت مسئوليت ناشی از عدم تحويل قبوض پرداختی به عهده بيمار ميباشد.

8-بيمارستان آسيا يک بيمارستان100% خصوصی است که بر اساس اصل درآمد و هزينه ،امور جاری خود را اداره ميکند .پرداخت وديعه کامل و کافی و تسويه حساب بر اساس مبلغ اغلام شده توسط ترخيص الزامي است،از آنجا که نرخها قبلا متعادل شده و بر اساس حد اقل ها تنظيم شده اند،لذا تقاضای تخفيف غير قابل پذيرش و مايه اتلاف وقت گرانبهای شما و ما خواهد بود.

9-عودت وجه بيماران در روز های جمعه و ایام تعطيل ميسر نميباشد.

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)