مقدمه

به بیمارستان آسیا خوش آمدید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آسيا در يکی از مناطق مرکزی تهران(واقع در منطقه 6 شهرداری) قرار دارد.

منطقه 6 شهری، دارای بافت تجاری،مسکوني بوده که روزانه جمعيت کثيری در آن آمد و شد دارند.مهمترين سفارت خانه ها ،سينما ها،پارک ها ،هتل ها و بيمارستان های تهران در چنين محدوده ای واقع شده اند که در يک نگاه ميتوان آن را منطقه ای استراتژيک ناميد. ورودي و سر ريز جمعِتی در روز و خروجی آنها در شب بيانگر فضای زنده در اقتصاد و تجارت کشور ميباشد.

بالا بودن سطح سرانه درمان در منطقه 6 ،نشانگر وجود تعداد زيادی بيمارستان (اعم از دولتی و خصوصی) در اين منطقه شهری ميباشد.توجه و دقت در اصول رقابتي و توجه به جاذبه ديدگاههای مشتری مدار و جلب رضايت مخاطبين ،از نکات مهم مديريت موسسات موجود در اين منطقه شهری است.

بنابراين بيمارستان آسيا (به عنوان موسسه اجرايی-درماني شرکت بهداشتی پذيرش) به طور هميشه در اين بازار رقابتي،سعی و تلاش وافر دارد تا بتواند ضمن ارايه خدمات مناسب در کيفيتی بالاتر ،در افزايش سطح رضايت بيماران و روند صعودی بهبودی آنان، گامهای ارزنده ای در جهت ارتقا بهداشت و درمان کشور بر دارد.

تصاویر

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)