قوانین داخلی بیمارستان

قوانین داخلی بیمارستان آسیا

از اينکه بيمارستان آسيا را برای درمان خود انتخاب کرده ايد،اين حسن انتخاب را سپاس ميداريم.ضمن خوش آمد گويی و آرزوی سلامت مجدد،مقررات بيمارستان و موارد زير را که مراجعين قبلی به علت عدم اطلاع از آنها به مشکلاتی بر خورده اند اعلام می نمايد،در صورت وقوع هر گونه سئوال با اطلاعات بيمارستان تماس حاصل فرماييد:

1-لطفا کليه اطلاعات موجود در صفحه اول پرونده رامطالعه ودر صورتی که اطلاعات موجود مغاير با مشخصات شناسنامه ای و قانونی شماست،سريعا مسئولين پذيرش را مطلع فرماييد.

2-در هنگام پذيرش،يک عدد کيف حاوی لوازم بهداشتی شخصی در اختيار شما قرار ميگيرد.

3-ساعات ملاقات بيماران،در شش ماهه اول سال،عصر ها از ساعت3-5 بعد از ظهر و در شش ماهه دوم سال،عصر ها از ساعت 2-4 بعد از ظهر ميباشد(به جز بيماران بخش های ويژه که از ساعت3-30/3 می باشد)ملاقات بيماران غير ساعات اعلام شده ممنوع می باشد.

4-با توجه به محدوديت زمان و مکانوبرای رفاه خود و بيماران بيمارستان،تقاضا داريم خويشان و دوستانی را که مايل به ملاقات از بيمار ميباشند،پس از ترخيص به منزل هدايت کنيد.

5-خواهشمند است از آوردن کودکان دلبندتان برای ملاقات بيمار(به جهت آلودگی محيط بيمارستان)خودداری فر ماييد.

6-سيگار کشيدن در محيط بيمارستان توسط بيمار وهمراهان اکيدا ممنوع است.

7-مسئوليت نگهداری لوازم قيمتی و اشيا ء گرانبهاو لوازم شخصی و لوازمی مانند دندان مصنوعی و اندام مصنو عی وامثالهم به عهده بيمار محترم است.تقاضا می شود قبل از بستری شدن، پول و اشياء گران قيمت خود را در مقابل اخذ رسيد به صندوق بيمارستان تحوِل دهيد،در غير اين صورت بيمارستان هيچگونه مسئوليتی نسبت به مفقود شدن اشياء نخواهد داشت.

8-چنانچه مورد عملب جراحی قرار خواهيد گرفت،در روز عمل فقط يک نفر از نزديکان درجه اول(در صورت دريافت کارت همراه) مي تواند در اتاق بيمار توقف نمايد.

9-برای هر بيمار فقط يک نفر از همراهان بيمار ميتواند با در يافت کارت همراه(به جهت پرداخت هزينه) در اتاق بيمار بماند.در ضمن در بخش زايمان و کودکان،همراه بايستی خانم باشد.

10-صدور کارت همراه به منزله حضور دائم همراه بوده و هزينه بيمارستانی محاسبه و منظور ميگردد.در ضمن کارت همراه فقط برای افرادی صادر ميگردد که قصد ماندن در بيمارستان را دارد و تا زمانی که کارت همرا بر گردانده نشود هزينه همراه به طور کامل محاسبه خواهد شد.

11-مبلغی که هنگام بستری از شما اخذ ميشود فقط پيش پرداخت است.برای آگاهی از هزينه کامل درمان خود به واحد تر خيص مراجعه فرماييد،زيرا فقط واحد تر خيص بيمارستان حق اظهار نظر در مورد هزينه های درماني را دارد و اظهار نظر پزشکان معالج شما و سايرين به هيچ وجه قابل استناد نميباشد.

12-در صورتی که مدت بستری شما بيشتر از 3 روز به طول انجاميد،جهت اطلاع از ميزان هزينه ها به واحد تر خيص مراجعه و یا با شماره 117 تماس حاصل فر ماييد.بنابراين از همراهان محترم تقاضا ميشود برای بيمارانشان که بيش از سه روز در بيمارستان اقامت داشته اند و یه هزينه در مان آنها افزايش مي يا بد، مي بايستی ضمن مراجعه به واحد تر خيص نسبت به تسويه هزينه پرونده بيمارستانی اقدام نمايند

13-قبض های پيش پرداخت را تا هنگام روز تر خيص و تسويه حساب پايانی نزد خود نگهداريد و به هنگام تر خيص به صندوق ارائه نماييد.

14-در صورتيکه بيمار شما بعد از 2 بعد از ظهر مرخص شود يک روز اضافه محاسبه خواهد شد.

15-ممکن است تر خيص بيمار در روز تعطيل انجام شود لطفا پيش بينی های لازم را برای پرداخت صورت حساب به عمل آوريد.

16-در بعضی از معرفی نامه های ساز مانهای طرف قرار داد بيمارستان،پرداخت مبلغی تحت عنوان فرانشيز قيد مي شود که به عهده بيمار ميباشد.

17-بيمارانيکه معرفی نامه هايي از ساز مانهای بيمه گر ارائه مينمايند در صورت بستری در اتاق خصوصی ميبايست ما به التفاوت تعرفه آزاد اتاق خصوصی و تعرفه بيمه اتاق دو تخته را پرداخت نمايند.لطفا قبل از بستری به اين موضوع توجه فرماييد.درصورتيکه به هر دليلی بيمار خصوصی پذيرش شود،تغيير نوع تعرفه او از خصوصی به بيمارتحت پوشش بيمه يا طرف قرارداد غير ممکن ميباشد.پس حتما نحوه بستری خود را در بدو ورود مشخص فرماييد.

18-بيمارستان آسيا يک بيمارستان صد در صد خصوصی است که بر اساس اصل در آمد و هزينه،امود جاری خود را اداره ميکند و تحت پو شش هيچ ساز مان يا نهاد دولتي نمي باشد،در نتيجه پرداخت وديعه کامل و کافي و تسويه حساب براساس مبلغ اعلام شده توسط واحد تر خيص ، برای بيماران الزامي است از آنجا که نرخ ها قبلا متعادل و براساس حد اقل ها تنظيم شده اند لذا هيچگونه تخصيصي در هزينه ها وجود ندارد.

19-در صورت بروز مزاحمت تلفنی به هر دليلي (تحت هر عنوانی از قبيل:دکتد،پرستار،مسئول بيمه،و.....) بلا فاصله مسئول بخش را مطلع نماييد.همچنين در صورت مشاهده هر گونه وضعيت غير عادی يا ورود افراد مشکوک، به فوريت مسئولين بخش يا مسئول انتظامات بيمارستان را آگاه نماييد.برای همِن منظور تلفنهای ضروری در انتهای اين کتابچه اعلام شده است.

20-در هنگامی که برای درمان بيمار گرامی خود به اين مرکز درماني رفت و آمد داريد،به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايتی به هيچ يک از پرسنل بيمارستان وجهی پرداخت نفر ماييد.در صورت پيش آمدن مشکل،حتما مسئولين بيمارستان را مطلع نماييد.

21-به هنگام تر خيص،از منشی بخش،کليه راديو گرافی و سی تی اسکن ها و دارو های باقی مانده خود را با ثبت رسيد دريافت نماييد.

22-لطفا بر گه های رضايت سنجی و نظر خواهی را مطالعه و پاسخ خود را به همراه انتقاد و پيشنهاد مورد نظر تان اعلام نماييد.

23-لطفا شکايات،انتقادات و پيشنهادات خود را کتبا به مديريت بيمارستان اطلاع داده و يا در داخل صندوق انتقادات و پيشنهادات کهدر محل مبادی ورودی بيمارستان نصب شده است بياندازيد.

24-لطفا در صورت نياز به پرستار خصوصی ،با دفتر پرستاری هماهنگی شود.

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)