سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل بیمارستان آسیا

ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئولیت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا در آن واقع شده است، تلاش بيشتری را برای ماندگاری و رقابت ميطلبد. راز ديگر ماندگاری بيمارستان آسيا، مجهز کردن خود به امکانات روز و تکنولوژی جديد پزشکی و به روز آمد بودن آن ميباشد.حضور اساتيد زبده دانشگاهی و پزشکان حاذق در اين مرکز درماني، باعث شده تا کيفيت درمان و روند بهبود بيماران به مراتب از ساير بيمارستان همجوار و هم رديف بالاتر باشد. وجود تجهيزات جديد و تلاش در جهت ايجاد امکانات مناسب، اين بيمارستان را از ديگر مراکز درماني متمايز کرده است.داشتن اورژانس فعال 24 ساعته ، آزمایشگاه و مرکز تصوير برداری و سی تی اسکن شبانه روزی ، بيمارستان آسيا را در پاسخ گویی به نياز شهروندان سر بلند مينمايد. راه اندازی بخش راديوتراپی، بخش شيمي درمانی، کلينينک های فوق تخصصی گوارش ،ريه ،قلب،همراه با جديدترين امکانات پزشکی به نياز قسمت ديگری از شهروندان عزيز پاسخ داده است.وجود بخش های مراقبتهای ويژه با حضور پزشکان متخصص مقيم در آن را،ميتوان از ديگر نکات مهم بر شمرد.دريافت لوح دوستدار کودک،به مناسبت اجرای طرح ترويج تغذيه با شير مادر و اجرای طرح هم اتاقي مادرونوزادROOMING-IN از ديگر فعاليت های اين بيمارستان بوده و هم اينک بيمارستان آسيا يکی از بيمارستان های دوستدار کودک(از سوی وزارت بهداشت) شناخته شده و معرفي شده است

              دکتر خشایار ارفعی-مدیرعامل بیمارستان آسیا

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) , مقابل دانشکده علامه طباطبایی
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)