پزشکان بیمارستان آسیا

خانم دکتر پريسا پورصميمی
ساعات حضور در بیمارستان
ساعات کاری در بیمارستان
شماره داخلی دکتر :
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با خانم دکتر پريسا پورصميمی در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

خانم دکتر پريسا پورصميمی

بيماريهای عفونی (تب دار)

متخصص بيماری های عفونی و بيماری های واگيردار

شماره نظام پزشکی : 47193


بیمه های تحت پوشش
آدرس مطب
آدرس کلینیک...
شماره مطب
1234567890
ساعات حضور در مطب
ساعات کاری کلینیک

سایر پزشکان