پزشکان بیمارستان آسیا

آقای دکتر محمد رضا ابن احمدی
ساعات حضور در بیمارستان
شماره داخلی دکتر : 118 - 119
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با آقای دکتر محمد رضا ابن احمدی در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

آقای دکتر محمد رضا ابن احمدی

متخصص بیهوشی

تخصص بورد (دانشنامه) بیهوشی


بیمه های تحت پوشش
آدرس مطب
شماره مطب
ساعات حضور در مطب

سایر پزشکان