پزشکان بیمارستان آسیا

آقای دکتر رضا توفيقی نياکی
ساعات حضور در بیمارستان
ساعات کاری در بیمارستان
شماره داخلی دکتر :
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با آقای دکتر رضا توفيقی نياکی در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

آقای دکتر رضا توفيقی نياکی

راديولوژيست

راديولوژیست

توضیحات ...


بیمه های تحت پوشش
آدرس مطب
آدرس کلینیک...
شماره مطب
1234567890
ساعات حضور در مطب
ساعات کاری کلینیک

سایر پزشکان