پزشکان بیمارستان آسیا

آقای دکتر خشایار ارفعی
ساعات حضور در بیمارستان
هر روز
شماره داخلی دکتر :
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با آقای دکتر خشایار ارفعی در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

آقای دکتر خشایار ارفعی

دکترای ارتوپدی

ارتوپد - ترمیمی دست

تمامی بيمه های طرف قرار داد با بيمارستان آسيا


بیمه های تحت پوشش
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
آدرس مطب
کلینیک بیمارستان آسیا
شماره مطب
1234567890
ساعات حضور در مطب
هر روز 17 الی19(بجز پنجشنبه ها)

سایر پزشکان