پزشکان بیمارستان آسیا

آقای دکتراسماعیل زمزمی
ساعات حضور در بیمارستان
شماره داخلی دکتر :
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با آقای دکتراسماعیل زمزمی در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

آقای دکتراسماعیل زمزمی

متخصص نفرولوژی(کلیه)


بیمه های تحت پوشش
آدرس مطب
شماره مطب
ساعات حضور در مطب

سایر پزشکان