پزشکان بیمارستان آسیا

آقاي دكتر فيروز تاج كريمي
ساعات حضور در بیمارستان
ساعات کاری در بیمارستان
شماره داخلی دکتر :
نیاز به راهنمایی دارید ؟

با آقاي دكتر فيروز تاج كريمي در ارتباط باشید

ارسال ایمیل

آقاي دكتر فيروز تاج كريمي

ارولوژی

ارولوژی

توضیحات ...


بیمه های تحت پوشش
آدرس مطب
آدرس کلینیک...
شماره مطب
1234567890
ساعات حضور در مطب
ساعات کاری کلینیک

سایر پزشکان