ارتباط با ما

فرم ارتباط با ما

ارتباط با بیمارستان آسیا

بیمارستان آسیا را در جوامع مجازی دنبال کنید

آدرس :

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس :

021-88733571 (10 خط)

شماره نمابر :

(+98) 21 000

آدرس پست الکترونیک :

info@asiahospital.ir

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)