خدمات بیمارستان آسیا

بخش دندان پزشکی

امکانات و تجهیزات بخش دندان پزشکی بیمارستان آسیا امکانات و...

اطلاعات بیشتر
آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان به صورت شبانه روزی فعال ميباشد. واحد پذيرش و...

اطلاعات بیشتر
بخش داخلی

امکانات و تجهیزات بخش مغز و اعصاب بیمارستان آسیا امکانات و...

اطلاعات بیشتر
خدمات پاراکلینیکی

امکانات و تجهیزات بخش خدمات پاراکلینیکی بیمارستان آسیا امکانات و...

اطلاعات بیشتر
بخش جراحی

امکانات و تجهیزات بخش جراحی بیمارستان آسیا امکانات و تجهیزات بخش...

اطلاعات بیشتر

ارزش های بیمارستان آسیا

همدلی و مشارکت

اهمیت به کار گروهی بر پایه همدلی و احترام متقابل ادامه مطلب...

احترام به حقوق بیماران

براساس بیمار محوری و رعایت منشور حقوق بیمار ادامه مطلب...

نوآوری و نوآموزی

ارائه خدمات بر اساس بهترین دانش روز دنیا وخلاقیت و نوآوری ادامه مطلب...

حفظ محیط زیست

عدم آلودگی جهان هستی بر اساس آموزه های دینی ادامه مطلب...

نظم و انضباط

رعایت نظم و انضباط در اجرای برنامه های آموزشی ،درمانی و اداری ادامه مطلب...

بخش های بیمارستان آسیا

ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئوليت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا در آن واقع شده است، تلاش بيشتری را برای ماندگاری و رقابت مي طلبد.

بخش زنان و زايمان

بخش زنان و زايمان در واقع يکی از هسته های دپارتمان زنان مي باشد که با بخش نوزادان و اتاق زايمان و اتاق عمل ارتباط مستقيم دارد. بخش زنان،نه تنها يک بخش اختصاصی برای زايمان و سزارين بوده،بلکه بخشی است که در آن کلیه بیماری های مربوط به زنان از قبيل،هيسترکتومی، سيستوسل، رکتوسل، D&C ، زايمان بدون درد، بيماريهای دهانه رحم، و .... در آن بستری شده تحت درمان قرار ميگيرند. ضمنا جراحی بيماريهای زنان، هم به روش جراحی با دستگاه لا پاروسکوپی انجام مي شود.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

بخش نوزادان

در بخش کودکان و نوزادان کودکان از يکماه تا شش ساله بستری و تحت مداوا قرار ميگيرند.بخش کودکان ،در واقع بخش اختصاصی بيماريهای داخلی کودکان و بخش اعمال جراحی کودکان محسوب می شوند.در اين بخش ،هم دستگاه فتو تراپی و هم دستگاه های انکوباتور برای نوزادان بالاتر از يک ماه وجود دارد. اتاق های رنگی و نصب پوستر ها و عروسک های رنگی برای جاذبه کودکان بيمار فراهم شده و وجود تلويزيون در هر اتاق،توانسته ذهن بيماران را به خود مشغول دارد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

بیهوشی و رانیماسیون

گروه بيهوشی و رانيماسيون عمده فعاليت خود را در اتاق عمل (به هنگام آغاز تا پايان اعمال جراحی)متمرکز کرده اند،هر چند که ويزيت بيماران مصدوم در بخش ويژه ICU را هم متقبل ميشوند. گروه بيهوشی در بيمارستان آسيا به صورت بر نامه ريزی تيمی به فعاليت مي پردازد و از سه تيم موجود در هفته استفاده مي شود.علاوه بر بيهوشی عمومی(جنرال)،از روشهای لوکال(بی حسي)،اسپانيال(غير عمومی)و....... برای بيماران مختلف استفاده ميشود.(روزانه سه پزشک بيهوشی متخصصدر بيمارستان به طور همزمان مشغول به خد مت مي باشند) در واقع متخصص

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

CCU

بخش CCU نيز با بهره مندی از جديدترين وسايل و تجهيزات پزشکی از قبيل: تخت های ديجيتالی همراه با تشک مواج، مانيتورينگ موجود در کنار هر تخت(Tele Monitoring )، دستگاه ونيتلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی)، دستگاه الکتروشوک، الکتروکارديوگراف، دستگاه رادیولوژی پرتال، تله مانيتورينگ با قدرت شعاع سيصد متری برای هر بيمار، دستگاه پالس اکسی متری، پمپ انفوزیون (پمپ تنظیم قطرات برای تزریق سرم ) و ......در خدمت رسانی به بيماران گامهای موثری در روند بهبود و نجات جان بيماران برداشته و روند افزایش کيفی فعاليت در آن ب

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

ICU

ICUبيمارستان آسيا از پيشرفته ترين تجهيزات از قبيل : تخت های برقی همراه با تشک مواج،(جهت جلوگيری از زخم بستر بيماران)،شش دستگاه ونتيلاتور(دستگاه تنفس مصنوعی)، کنترل ضربان قلب و ريه (متصل به مانيتورينگ مرکزی) در کنار هر تخت، الکترو شک ، دستگاه بلادگز، دستگاه الکترو کارديوگراف، دستگاه راديو لوژی پرتابل، دستگاه های پالس اکسی متری، پمپ انفوزيون(پمپ تنظيم قطرات برای تزريق سرم) و دستگاهای نبولايزر بهره مند ميباشد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

اتاق عمل

در هر مرکز درمانی اتاق عمل به عبارتی قلب آن بيمارستان ميباشد.اتاق عمل اين بيمارستان مطابق استاندارد های نظام ارزشيابی کشوری بيمارستان ها مي باشد که با جديد ترين تکنولوژی روز بطور 24 ساعته فعال ميباشد:
-فضای فيزيکی،4 اطاق عمل با کليه امکانات،1 ريکاوری مجهز.
-C.S.R که مخصوص اتاق عمل مي باشد.
-انبار و تجهيزات دارويي در اتاق عمل که به طور شبانه روزی مستقر ميباشد.
-پرسنل پرستاری و هوشبری که 24 ساعته آماده انجام وظيفه مي باشد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
ادامه مطلب

بیمارستان آسیا

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی آسيا در يکی از مناطق مرکزی تهران (واقع در منطقه ی 6 شهرداری) قرار دارد. منطقه ی 6 شهری، دارای بافت تجاری و مسکونی بوده که روزانه جمعيت کثيری در آن آمد و شد دارند. مهمترين سفارت خانه ها، سينما ها، پارک ها، هتل ها و بيمارستان های تهران در اين محدوده واقع شده اند که در يک نگاه می توان آن را منطقه ای استراتژيک ناميد. ورودی و سرريز جمعيتی در روز و خروجی آنها در شب، بيانگر فضای زنده در اقتصاد و تجارت کشور می باشد.
بالا بودن سطح سرانه ی درمان در منطقه ی 6، نشانگر وجود تعداد زيادی بيمارستان (اعم از دولتی و خصوصی) در اين منطقه ی شهری می باشد. توجه و دقت در اصول رقابتی و توجه به جاذبه ی ديدگاه های مشتری مدار و جلب رضايت مخاطبين، از نکات مهم مديريت مؤسسات موجود در اين منطقه ی شهری است. بنابراين، بيمارستان آسيا (به عنوان مؤسسه ی اجرايی - درمانی شرکت بهداشتی پذيرش) به طور هميشگی در اين بازار رقابتی، سعی و تلاش وافر دارد تا بتواند ضمن ارائه ی خدمات مناسب در کيفيتی بالاتر، در افزايش سطح رضايت بيماران و روند صعودی بهبودی آنان، گام های ارزنده ای در جهت ارتقای بهداشت و درمان کشور بردارد.

پزشکان بیمارستان آسیا

بيمارستان آسيا به طور هميشه سعی و تلاش وافر دارد تا بتواند ضمن ارايه خدمات مناسب در کيفيتی بالاتر، در افزايش سطح رضايت بيماران و روند صعودی بهبودی آنان، گامهای ارزنده ای در جهت ارتقا بهداشت و درمان کشور بر دارد

آقای دکتر هوشنگ وارث زاده
 • داخلی : 123
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

بیماری های زنان - جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر هوشنگ وارث زاده

جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر داوود اسدی اربابی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

توضیحات مختصر رزومه دکتر

آقای دکتر داوود اسدی اربابی

جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر ترابی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

توضیحات مختصر رزومه دکتر

آقای دکتر ترابی

متخصص داخلی اعصاب

آقای دکتر جواد قاصی سعيدی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

جراح و متخصص گوش،حلق و بينی

آقای دکتر جواد قاصی سعيدی

جراح و متخصص گوش،حلق و بينی

این جانمایی برای نمایش یک شعار مناسب می باشد.

این جانمایی برای نمایش یک شعار مناسب می باشد.

گالری تصاویر

رزرو وقت به صورت آنلاین

شما می توانید به صورت آنلاین درخواست رزرو وقت برای بخش های مختلف را از طریق تکمیل فرم زیر انجام دهید

فرم رزرو وقت

نظرات مشتریان

اخبار و تازه ها

آخرین رویداد ها و اخبار و تازه های مربوط به بیمارستان آسیا

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)