Medical Services

Dental

امکانات و تجهیزات بخش دندان پزشکی بیمارستان آسیا امکانات و...

more info...
Laboratory

آزمايشگاه بيمارستان به صورت شبانه روزی فعال ميباشد. واحد پذيرش و...

more info...
General Doctors

امکانات و تجهیزات بخش مغز و اعصاب بیمارستان آسیا امکانات و...

more info...
Laboratory services

امکانات و تجهیزات بخش خدمات پاراکلینیکی بیمارستان آسیا امکانات و...

more info...
Surgery department

امکانات و تجهیزات بخش جراحی بیمارستان آسیا امکانات و تجهیزات بخش...

more info...

Hospital Values

همدلی و مشارکت

اهمیت به کار گروهی بر پایه همدلی و احترام متقابل more info...

احترام به حقوق بیماران

براساس بیمار محوری و رعایت منشور حقوق بیمار more info...

نوآوری و نوآموزی

ارائه خدمات بر اساس بهترین دانش روز دنیا وخلاقیت و نوآوری more info...

حفظ محیط زیست

عدم آلودگی جهان هستی بر اساس آموزه های دینی more info...

نظم و انضباط

رعایت نظم و انضباط در اجرای برنامه های آموزشی ،درمانی و اداری more info...

Asia Hospital Sections

Asia hospital has lots of effort to providing appropriate medical services at a higher quality, increase patient satisfaction and improve their upward trend, and taking important steps to improve health of the country.

Obstetrics & Gynecology

بخش زنان و زايمان در واقع يکی از هسته های دپارتمان زنان مي باشد که با بخش نوزادان و اتاق زايمان و اتاق عمل ارتباط مستقيم دارد. بخش زنان،نه تنها يک بخش اختصاصی برای زايمان و سزارين بوده،بلکه بخشی است که در آن کلیه بیماری های مربوط به زنان از قبيل،هيسترکتومی، سيستوسل، رکتوسل، D&C ، زايمان بدون درد، بيماريهای دهانه رحم، و .... در آن بستری شده تحت درمان قرار ميگيرند. ضمنا جراحی بيماريهای زنان، هم به روش جراحی با دستگاه لا پاروسکوپی انجام مي شود.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

Neonatal ward

در بخش کودکان و نوزادان کودکان از يکماه تا شش ساله بستری و تحت مداوا قرار ميگيرند.بخش کودکان ،در واقع بخش اختصاصی بيماريهای داخلی کودکان و بخش اعمال جراحی کودکان محسوب می شوند.در اين بخش ،هم دستگاه فتو تراپی و هم دستگاه های انکوباتور برای نوزادان بالاتر از يک ماه وجود دارد. اتاق های رنگی و نصب پوستر ها و عروسک های رنگی برای جاذبه کودکان بيمار فراهم شده و وجود تلويزيون در هر اتاق،توانسته ذهن بيماران را به خود مشغول دارد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

Anesthesia and Ranymasyvn

گروه بيهوشی و رانيماسيون عمده فعاليت خود را در اتاق عمل (به هنگام آغاز تا پايان اعمال جراحی)متمرکز کرده اند،هر چند که ويزيت بيماران مصدوم در بخش ويژه ICU را هم متقبل ميشوند. گروه بيهوشی در بيمارستان آسيا به صورت بر نامه ريزی تيمی به فعاليت مي پردازد و از سه تيم موجود در هفته استفاده مي شود.علاوه بر بيهوشی عمومی(جنرال)،از روشهای لوکال(بی حسي)،اسپانيال(غير عمومی)و....... برای بيماران مختلف استفاده ميشود.(روزانه سه پزشک بيهوشی متخصصدر بيمارستان به طور همزمان مشغول به خد مت مي باشند) در واقع متخصص

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

CCU

بخش CCU نيز با بهره مندی از جديدترين وسايل و تجهيزات پزشکی از قبيل: تخت های ديجيتالی همراه با تشک مواج، مانيتورينگ موجود در کنار هر تخت(Tele Monitoring )، دستگاه ونيتلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی)، دستگاه الکتروشوک، الکتروکارديوگراف، دستگاه رادیولوژی پرتال، تله مانيتورينگ با قدرت شعاع سيصد متری برای هر بيمار، دستگاه پالس اکسی متری، پمپ انفوزیون (پمپ تنظیم قطرات برای تزریق سرم ) و ......در خدمت رسانی به بيماران گامهای موثری در روند بهبود و نجات جان بيماران برداشته و روند افزایش کيفی فعاليت در آن ب

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

ICU

ICUبيمارستان آسيا از پيشرفته ترين تجهيزات از قبيل : تخت های برقی همراه با تشک مواج،(جهت جلوگيری از زخم بستر بيماران)،شش دستگاه ونتيلاتور(دستگاه تنفس مصنوعی)، کنترل ضربان قلب و ريه (متصل به مانيتورينگ مرکزی) در کنار هر تخت، الکترو شک ، دستگاه بلادگز، دستگاه الکترو کارديوگراف، دستگاه راديو لوژی پرتابل، دستگاه های پالس اکسی متری، پمپ انفوزيون(پمپ تنظيم قطرات برای تزريق سرم) و دستگاهای نبولايزر بهره مند ميباشد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

Surgery Room

در هر مرکز درمانی اتاق عمل به عبارتی قلب آن بيمارستان ميباشد.اتاق عمل اين بيمارستان مطابق استاندارد های نظام ارزشيابی کشوری بيمارستان ها مي باشد که با جديد ترين تکنولوژی روز بطور 24 ساعته فعال ميباشد:
-فضای فيزيکی،4 اطاق عمل با کليه امکانات،1 ريکاوری مجهز.
-C.S.R که مخصوص اتاق عمل مي باشد.
-انبار و تجهيزات دارويي در اتاق عمل که به طور شبانه روزی مستقر ميباشد.
-پرسنل پرستاری و هوشبری که 24 ساعته آماده انجام وظيفه مي باشد.

 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
 •   شعار نمونه
More Info...

About Asia Hospital

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی آسيا در يکی از مناطق مرکزی تهران (واقع در منطقه ی 6 شهرداری) قرار دارد. منطقه ی 6 شهری، دارای بافت تجاری و مسکونی بوده که روزانه جمعيت کثيری در آن آمد و شد دارند. مهمترين سفارت خانه ها، سينما ها، پارک ها، هتل ها و بيمارستان های تهران در اين محدوده واقع شده اند که در يک نگاه می توان آن را منطقه ای استراتژيک ناميد. ورودی و سرريز جمعيتی در روز و خروجی آنها در شب، بيانگر فضای زنده در اقتصاد و تجارت کشور می باشد.
بالا بودن سطح سرانه ی درمان در منطقه ی 6، نشانگر وجود تعداد زيادی بيمارستان (اعم از دولتی و خصوصی) در اين منطقه ی شهری می باشد. توجه و دقت در اصول رقابتی و توجه به جاذبه ی ديدگاه های مشتری مدار و جلب رضايت مخاطبين، از نکات مهم مديريت مؤسسات موجود در اين منطقه ی شهری است. بنابراين، بيمارستان آسيا (به عنوان مؤسسه ی اجرايی - درمانی شرکت بهداشتی پذيرش) به طور هميشگی در اين بازار رقابتی، سعی و تلاش وافر دارد تا بتواند ضمن ارائه ی خدمات مناسب در کيفيتی بالاتر، در افزايش سطح رضايت بيماران و روند صعودی بهبودی آنان، گام های ارزنده ای در جهت ارتقای بهداشت و درمان کشور بردارد.

Asia Hospital Doctors

Asia hospital has lots of effort to providing appropriate medical services at a higher quality, increase patient satisfaction and improve their upward trend, and taking important steps to improve health of the country.

آقای دکتر هوشنگ وارث زاده
 • داخلی : 123
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

بیماری های زنان - جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر هوشنگ وارث زاده

جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر داوود اسدی اربابی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

توضیحات مختصر رزومه دکتر

آقای دکتر داوود اسدی اربابی

جراح و متخصص زنان و زايمان

آقای دکتر ترابی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

توضیحات مختصر رزومه دکتر

آقای دکتر ترابی

متخصص داخلی اعصاب

آقای دکتر جواد قاصی سعيدی
 • داخلی :
 • ایمیل : drmail@asiahospital.ir

جراح و متخصص گوش،حلق و بينی

آقای دکتر جواد قاصی سعيدی

جراح و متخصص گوش،حلق و بينی

این جانمایی برای نمایش یک شعار مناسب می باشد.

این جانمایی برای نمایش یک شعار مناسب می باشد.

Photo Gallery

Online Appointment Form

You can make your appointment online. please fill the form below to make an online appointment.

Appointment Form

Customers Testimonials

021-88733571 (10 Lines)
info@asiahospital.ir
Ahmad Ghasir (Bucharest) St, Shahid Beheshti St, Tehran